กรุงเทพฯ

Yamazaki Express
BTS Mo-Chit บีทีเอส สถานีหมอชิต
Tel. 063-206-8085

Yamazaki Express
BTS Ari บีทีเอส สถานีอารีย์
Tel. 061-417-2588

Yamazaki Express
BTS Payathai บีทีเอส สถานีพญาไท
Tel. 063-206-8084

Yamazaki Express
BTS Saladaeng บีทีเอส สถานีศาลาแดง
Tel. 0-2632-6829

Yamazaki Express
BTS Chongnonsri บีทีเอส สถานีช่องนนทรี
Tel. 0-2635-1959