.


           จากแนวความคิดของคุณโทจูโร่ อิอิจิม่า ที่ต้องการจะให้บริการสินค้าเบเกอรี่ที่สดใหม่ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาขายที่ยุติธรรมกับลูกค้า บริษัท ยามาซากิเบคกิ้ง จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2491 ณ ประเทศญี่ปุ่น

           บริษัท ยามาซากิ เบคกิ้ง จำกัด ได้เริ่มขยายธุรกิจไปต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่มต้นสาขาแรกที่ฮ่องกง และใน ปี พ.ศ. 2527 ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด โดยการนำเสนอสินค้าเบเกอรี่ที่สดใหม่ที่มีคุณภาพหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่น หรือสไตล์ยุโรป ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นำด้านเบเกอรี่ในตลาดประเทศไทย

           นอกจากนี้บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด ยังได้พัฒนาแบรนด์ในกลุ่มร้านเบเกอรี่, ร้านเค้ก และร้านเค้กสไตล์ญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ยามาซากิ, ยามาซากิ เอ็กเพรส, แซงเอตัวล, ซันมูลัน รอยัล, เฟลเวอร์ ฟิลด์, เซซง ดูว โซไลย, เชเรกามิเย่ร์, ซันมูอัน และเจเอสเบเกอรี่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า

          

           บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม โดยการฝึกอาชีพ ได้สบับสนุนในส่วนของงานด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิค (ศพอ.) หรือ Asia Pacific Development Center on Disability (APCD) ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับคนพิการ เพื่อให้สามารถยืนหยัดและดูแลตนเองได้ ทั้งนี้โครงงานนี้เป็นส่วนของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ซึ่งถือเป็นความภูมิใจอันสูงสุดของบริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด และพนักงานทุกคน

ถ้าวิถีชีวิตของคนเอเชียอยู่คู่กับขนมปัง เรามั่นใจว่าเราพร้อมที่จะตอบสนอง
ความต้องการของคุณด้วยความสด ใหม่ สะอาด และคุณภาพ เลือกที่ชอบเพื่อตัวคุณสักชิ้น