วันที่ รับเค้กสามารถระบุได้เร็วสุด 3 วัน นับจากวันที่ได้ทำการชำระเงิน ( Please identify the pick up date 3 days after payment.)

 

Supported file types and file is not more than MB