กรุงเทพฯ

Chez Recamier
Isetan อิเซตัน Floor. 5 
Tel. 0-2255-9831